สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พาสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างการเรียนการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พาสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างการเรียนการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมทั้ง ๓ มาตรฐานเพื่อเป็นแบบอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีต่อสถานศึกษา ในการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา สมศ. นำโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมขมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และอำนวยความสะดวก  ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,683