การประชุมหารือโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยโรงพยาบาลสงฆ์ สังกัดกรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ตลอดจนรับการรักษาเมื่อพบความผิดปกติ อีกทั้งเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ และวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,980