กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมทำความสะอาดวัดปงสนุกใต้ ทั้งนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์  ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดปงสนุกใต้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,421