ประชุมจัดงานฉลองพุทธชยันตี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:42

          เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตีฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง