อุุปสมบทพระสุรเดช วัดปงหอศาล พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:06

          เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕ น.ส.นงลักษณ์  นันตา หน.กลุ่มกิจการพระพุทธศาสนาฯ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปร่วมงานอุปสมบท สามเณรสุรเดช  วงค์ฝั้น (ลูกศิษย์เอกพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโล) โดยกำหนดพิธีอุปสมบท ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ พัทธสีมาวัดปงหาศาล ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
LAST_UPDATED2