เตรียมงานพุทธชยันตี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 06:27

          เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานพุทธชยันตรี  ๒๖๐๐  ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เพื่อเตรียมการจัดงานฉลองพุทธชยันตีฯ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โดยมี  พระครูสิริกิจจาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุมฯ