วันรักการอ่าน ครั้งที่ ๔ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 03:16

          เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๗.๐๐ น.  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ  วันรักการอ่านนครลำปาง ครั้งที่ ๔  ภายใต้ชื่องาน  "Reading In The Park 4"  ณ  ลานน้ำพุสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครลำปางและคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเทศบาลนครลำปาง  ระหว่างวันที่  ๑-๓  เมษายน  ๒๕๕๕๕  บริเวณข่วงนคร (สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา)  อ.เมือง  จ.ลำปาง
LAST_UPDATED2