ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 09:23

"ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยพระพุทธศาสนา" ประจำจังหวัดลำปาง สถานที่ตั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถนนวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๗๒ (วันและเวลาราชการ) ๐๘ ๘๒๕๓ ๘๔๓๐ , ๐๘ ๗๙๙๐ ๗๘๑๑ (นอกเวลาราชการ)

ใบสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
LAST_UPDATED2