รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 14:11
จำนวนวัดในจังหวัดลำปาง
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดลำปาง 748 วัด
มหานิกาย 713 วัด
ธรรมยุต 31 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 4 วัด
มหานิกาย 4 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 748 วัด
มหานิกาย 717 วัด
ธรรมยุต 31 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดลำปาง
พระภิกษุ 2,272 รูป
มหานิกาย 2,212 รูป
ธรรมยุต 60 รูป
สามเณร 1,418 รูป
มหานิกาย 1,418
รูป
ธรรมยุต 0 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

LAST_UPDATED2