รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 14:11
จำนวนวัดในจังหวัดลำปาง
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดลำปาง 745 วัด
มหานิกาย 715 วัด
ธรรมยุต 30 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 4 วัด
มหานิกาย 4 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 741 วัด
มหานิกาย 711 วัด
ธรรมยุต 30 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดลำปาง
พระภิกษุ 2,309 รูป
มหานิกาย 2,182 รูป
ธรรมยุต 127 รูป
สามเณร 1,474 รูป
มหานิกาย 1,456
รูป
ธรรมยุต 18 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

LAST_UPDATED2