โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2018 เวลา 02:33

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร. อภิสิทธิ์ พึ่งพร ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานฯ ฉบับที่ ๕ และ นายนรัญจ์ โกศลเวช เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ บรรยายเรื่อง การนำแผนงาน กพด. สู่การปฏิบัติ และการอภิปรายผลงาน กพด.

 

LAST_UPDATED2