การจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:41

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยในภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง "บทบาทของเยาวชนต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" และในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดห้องน้ำและพัฒนาวัด ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนการกีฬาจังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรม

 

LAST_UPDATED2