ประชุมคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 เมษายน 2018 เวลา 09:19

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมพระสังฆาธิการเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ณ วัดปันง้าว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในการประชุมดังกล่าวนายกิตติโชติ ตัณฑารักษ์ สรรพากรพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัด เข้าชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่วัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๐ รูป

 

LAST_UPDATED2