พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 เวลา 14:15

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ใต้ร่มพระธรรม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมโครงการฯ

 

LAST_UPDATED2