ร่วมพิธียกเสาเอกการก่อสร้างวิหาร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2018 เวลา 08:52

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง แพร่ เป็นประธานพิธียกเสาเอกการก่อสร้างวิหารวัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปางร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

LAST_UPDATED2