ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2018 เวลา 04:01

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร โดยมีพระภิกษุสามเณร เข้าสอบจำนวน ๒๔๙ รูป

 

LAST_UPDATED2