ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษจิกายน 2013 เวลา 02:52

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา-วิสัชนา เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นการแสดงพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ แบบปุจฉา - วิสัชนา ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2