ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2013 เวลา 08:08

เมื่อวันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายคือ เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

LAST_UPDATED2