พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 06:15

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดลำปาง จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2