12 สิงหามหาราชินี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 04:58

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และความสามัคคีของ ประชาชนจังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2