โครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 08:41
Smileสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง และวัดในอำเภอเมืองปาน อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา และโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ Smileโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา และโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2556
LAST_UPDATED2