ตรวจเยี่ยมวัดประสบอัคคีภัย พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:21

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ออกตรวจเยี่ยมวัดแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หลังจากเกิดเหตุอัคคีภัย ปรากฎว่าไฟได้ไหม้วิหาร จำนวน ๑ หลัง

LAST_UPDATED2