พิธีถวายเทียนพระราชทาน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:55

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนพรรษาให้แก่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

LAST_UPDATED2