กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:46

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โดยมีท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

LAST_UPDATED2