อบรมสัมมนา พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 07:31

เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๖  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาพระปริยัติ           นิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ รูป เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ

LAST_UPDATED2