พิธีรดน้ำดำหัวคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 07:34

เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖  นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  เข้ารดน้ำดำหัวขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง ประเพณีสงกรานต์

LAST_UPDATED2