ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 10:08

เมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์  ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานติดตาม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ / ด่านตรวจร่วม และการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2