ตรวจสอบแนวเขตวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 09:59

เมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์  ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแนวเขตวัดปางม่วง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเสนอขออกโฉนดที่ดินวัดต่อเจ้าพนักงานที่ดินสาขาห้างฉัตร

LAST_UPDATED2