พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 06:01

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีนายนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2