ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 03:31

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี และพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม - บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2