พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2013 เวลา 07:11

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จังหวัดลำปาง จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

LAST_UPDATED2