โครงการอบรมถวายความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณรจังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 เวลา 06:12

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสามเณรและพระภิกษุ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแด่สามเณรและพระภิกษุได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีพระราชธรรมลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2