ร่วมพิธิเจริญพุทธมนต์ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 03:40

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

LAST_UPDATED2