ประชุมตัวชี้วัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012 เวลา 18:07

 


เมื่อวันที่ ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๕ นายอุบลพันธ์  ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดของหน่วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2