การประชุมพระสังฆาธิการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2019 เวลา 04:26

 

 


วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง