การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดลำปาง เพื่อรับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 09:44

 

 


วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดลำปาง เพื่อรับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2