การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดลำปาง(อ.ป.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:57

 

 


วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดลำปาง(อ.ป.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2