พิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ฉลองตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ฉลองตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง และฉลองเปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ของวัดจองคำ พระอารามหลวง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 07:34

 

 


วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ฉลองตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ฉลองตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง และฉลองเปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ของวัดจองคำ พระอารามหลวง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่แทนพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร และพล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่ และศรัทธาสาธุชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2