พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันมาฆบูชา” จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 07:27

 

 


วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันมาฆบูชา” จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารมหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารมหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการทางศาสนาในพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

LAST_UPDATED2