พิธีลาสิกขาและพิธีปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:16

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดพิธีลาสิกขาและพิธีปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระสงฆ์จำนวน ๑๐๕ รูป โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2