พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 02:06

 

 


วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระสงฆ์จำนวน ๑๐๕ รูป โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ร่วมพิธี รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ด้วยความจงรักภักดี

LAST_UPDATED2