พิธีบรรพชาอุปสมบทผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:24

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑๐๕ รูป โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีกำหนดพิธีลาสิกขา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ วัน

LAST_UPDATED2