พิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:17

 

 


วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๕ คน ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑๕ วัน ซึ่งพิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

LAST_UPDATED2