สักการะขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 เวลา 08:37

 

 


วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าสักการะขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารมหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และพระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2