สักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดลำปาง และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 02:15

 

 


วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าสักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว

LAST_UPDATED2