การเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:36

 

 


วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อสังเกตการณ์ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งได้มีการเปิดสอบประโยค ๑ - ๒ และประโยค ป.ธ. ๓, ๔, ๕ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2