พิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:31

 

 


วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

LAST_UPDATED2