การประชุม และการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:20

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการฯ ในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ถวายความรู้ เรื่อง การบริหารวัดด้านการเงินและการจัดทำบัญชีของวัด และได้ให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกรวัด ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2