พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 09:05

 

 


วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารมหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารมหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2