พิธีเปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 08:55

 

 


วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยมีพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและคณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการชมนิทรรศการความสำคัญและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา การบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทของเยาวชนต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บรรยายโดยพระครูสิริรัตนโสภิต และพระมหาศิรินันท์ ญาณโสภโณ จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาวัด ภายใต้หัวข้อ “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ”

LAST_UPDATED2