การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:27

 

 


วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมีพระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานการประชุม และนางจุฑาภรณ์ นันทจินดา รองผู้จัดการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2